Het loopbaantraject

Hoe ziet een gemiddeld loopbaancoaching traject eruit? Het is fijn om vooraf te weten waar je aan begint. Zo kun je voorbereid te werk gaan en weten wat je te wachten staat. De loopbaancoaching kent 3 fasen, namelijk;

  1. Het kennismakingsgesprek
  2. De vervolggesprekken
  3. Het eindgesprek

1.Het kennismakingsgesprek 

Tijdens het kennismaken leg je jouw loopbaanvraagstuk voor aan je loopbaancoach. Samen analyseren jullie waarin jij vastloopt, verder wilt of wilt ontwikkelen. De loopbaanvraag wordt concreter gemaakt om doelgericht aan de slag te gaan. Wanneer je te maken hebt met meerdere problemen wordt dat probleem inzichtelijk gemaakt en gekeken welk probleem voorrang heeft. Alle problemen/ obstakels krijgen aandacht zolang het als een doel is geformuleerd.

2. De vervolggesprekken 

Tijdens de volggesprekken werk jij samen met de loopbaancoach aan je loopbaanvraag. De gesprekken zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in de problemen, het in kaart brengen van de problemen en achterhalen hoe je het gaat aanpakken. Tot slot stel je doelen op waarmee je gericht aan de slag gaat. Het aantal vervolggesprekken hangt echter af van de loopbaanvraag. Hoe complexer hoe langer het traject kan duren. Gemiddeld hebben mensen 1 tot 5 vervolggesprekken nodig. Indien jij behoefte hebt naar een langere tijd coaching kan het langer duren.

3. Het eindgesprek 

Uiteraard vindt er na ieder vervolggesprek een evaluatiemoment plaats. Bij het eindgesprek wordt het hele traject en de gerealiseerde doelen bekeken en gecheckt of ze zijn behaald. Daarnaast kan de loopbaancoach u nog gerichte feedback geven om het resultaat optimaal te behouden. Er is ook ruimte om de coaching en de loopbaancoach als coach te voorzien van feedback.