Duur loopbaancoaching

Als je gaat voor een loopbaancoach dan is de duur van het coachingstraject afhankelijk van 2 factoren, namelijk:

  1. Je loopbaanvraag

    Je loopbaanvraag is bepalend voor de duur van het loopbaantraject. Je begint altijd met een kennismakingsgesprek. Daarna volgen de vervolggesprekken waarin je inzicht(en) krijgt over je vragen en/of problemen omtrent werk. Je gaat vervolgens die problemen aanpakken door middel van opgestelde (SMART-)doelen. Tot slot heb je een eindgesprek wat tevens ook een laatste evaluatiegesprek is. Daarin kijk je terug naar je loopbaanvraag en de doelen waarmee je aan de slag bent gegaan. Je evalueert samen met de loopbaancoach je doelen. Gemiddeld bestaat een loopbaantraject uit 6 tot 8 gesprekken (zie ook: werkwijze loopbaancoach). Indien je meer coaching nodig hebt, omdat je dat zelf wilt of omdat het wordt aangeraden, kan het traject natuurlijk ook langer duren.

  2. Je coachingsbehoefte

    De duur van het loopbaantraject hangt ook af van jouw coachingsbehoefte. Dat wil zeggen in hoeverre jij baat hebt bij een loopbaancoach. Als het echt helemaal niets voor jou is, dan stop je hoogstwaarschijnlijk al na het eerste kennismakingsgesprek.

    Heb je wel een goed gevoel bij je coach en vertrouwen in zijn of haar kunde, dan ga je verder. Vanaf dan bepaald onder andere jouw inzet de duur van de loopbaancoaching. Wanneer jij tot snelle inzichten komt, kunnen jullie samen overgaan tot het opstellen van doelen en daaraan gaan werken. Heb je meer tijd nodig om te achterhalen waar je loopbaanvraag ligt? Dan kun je rekenen op een loopbaantraject dat langer duurt dan 6 gesprekken. Dit is echter wel een indicatie, dus is het voor iedereen anders.

Loopbaancoaching, voor wie?

Iedereen die werkt of wil gaan werken kan baat hebben bij een loopbaancoach. Het helpt je blinde vlek ontdekken en achterhalen wat je echt leuk werk vindt of niet. Klik hier voor een lijst met diverse redenen om naar een loopbaancoach te gaan of bekijk pagina 'Is loopbaancoaching zinvol?'