Duur loopbaancoaching

Hoeveel vaak naar de loopbaancoach? Als je er voor kiest om een loopbaancoach in te schakelen dan is de duur van het loopbaancoaching traject afhankelijk van 2 factoren:

  1. Je loopbaanvraag
  2. Je coachingsbehoefte

1.Je loopbaanvraag

Je loopbaanvraag is bepalend voor de duur van het loopbaantraject. Je begint altijd met een kennismakingsgesprek. Daarna volgen de vervolggesprekken waarin je inzicht(en) krijgt over je vragen en/of problemen omtrent werken. Je gaat vervolgens die problemen aanpakken door middel van opgestelde doelen. Tot slot heb je een laatste gesprek wat tevens ook het evaluatiegesprek is. Daarin kijk je terug naar je loopbaanvraag en je doelen waarmee je aan de slag bent geweest. Je evalueert samen met de loopbaancoach je doelen. Gemiddeld duurt een loopbaantraject 1 tot 5 gesprekken. Indien je meer coaching nodig hebt, omdat je het zelf wil of omdat het wordt aangeraden, kan dit traject ook langer duren.

2. Je coachingsbehoefte

De duur van het loopbaantraject hangt ook af van jouw coachingsbehoefte. Daarmee willen we zeggen in hoeverre jij baat hebt bij een loopbaancoach. Als het echt helemaal niets voor jou is, dan stop je hoogstwaarschijnlijk al na je kennismakingsgesprek.

Heb je wel een goed gevoel bij je coach en vertrouwen in zijn of haar kunde, dan ga je verder. Vanaf dan bepaald onder andere jouw inzet de duur van de loopbaancoaching. Wanneer jij tot snelle inzichten komt, kunnen jullie samen overgaan tot het opstellen van doelen en daaraan werken. Heb je meer tijd nodig om te achterhalen waar je loopbaanvraag ligt? Dan kun jij rekenen op een loopbaantraject wat langer duurt dan 5 gesprekken. Dit is een indicatie, dus voor iedereen anders. Jouw behoefte bepaald grotendeels de duur van het traject.

Loopbaancoaching, voor wie?

Iedereen die werkt of wil gaan werken kan baat hebben bij een loopbaancoach. Het helpt je blinde vlek ontdekken en achterhalen wat jij echt leuk werk vindt of niet. Klik hier voor een lijst met diverse redenen om naar een loopbaancoach te gaan.