5 meest gebruikte coachingstechnieken

Naast dat de loopbaancoach een luisterend oor biedt maakt hij of zij ook gebruik van technieken die het coachingstraject bevorderen. De 5 meest gebruikte coachingstechnieken vind je hierna op een rij:

1) RET (Rationeel-emotieve therapie)

Rationeel-emotieve therapie of Rationeel-emotieve gedragstherapie (RET/REBT) is een coachingstechniek die ontwikkeld is door psycholoog Albert Ellis. Belangrijk is dat het niet de situatie of gebeurtenis is dat de mens een slecht gevoel geeft. Ellis heeft ontdekt dat het hem voornamelijk zit in de gedachte over de situatie dat de mens het slechte gevoel geeft.

De loopbaancoach onderzoekt en beoordeelt of de gedachte van de coachee over een bepaalde gebeurtenis 'rationeel' is. Indien die 'irrationeel' is, is het aan hem/haar (met stimulering van de coach) deze gedachten te laten vervangen voor gedachten die wel 'rationeel' zijn.

Recente ontwikkelingen geven aan dat mindfulness een belangrijk rol kan spelen bij de RET-techniek. De persoon kan de irrationele gedachten vervangen voor rationele door middel van mindfulness. Doordat de persoon zijn hoofd leegt ontstaat er ruimte voor positieve gedachten.

2) Motiverende gespreksvoering

Deze methode wordt gebruikt om coachees te stimuleren hulp te zoeken bij problemen. Deze methode focust zich dus op de intrinsieke motivatie van degene die gecoacht wordt. De coachee maakt een balans op van het probleem en krijgt inzicht van wat er tegenover staat. Het doel is om hem/haar aan te zetten tot veranderbaar gedrag. De coach maakt een balans op waarmee het veranderbaar gedrag aantrekkelijker wordt en meer opweegt dan het huidige gedrag.

3) Oplossingsgericht coachen

Het gaat bij deze techniek om de coachee aan te moedigen om oplossingen te bedenken bij eigen problemen. De focus ligt hem dus in de motivatie om tot oplossingen te komen. De coachee voelt zich hierdoor betrokken bij zijn/haar eigen problemen en leert oplossingsgericht te denken bij het omgaan met deze problemen.

4) Socratisch coachen

Het gaat bij deze techniek om kritische en scherpzinnige vragen stellen vanuit een niet-veroordelende houding. De coach moet zich als onwetende opstellen en een onderzoekende houding aannemen. Daarbij moeten de volgende 3 vragen met 'ja' beantwoord worden:

 1. Wordt met de vraag een probleem verhelderd?
 2. Wordt met de vraag een opvatting getoetst?
 3. Wordt met de vraag de coachee gestimuleerd om zijn/haar eigen oplossingen te bedenken?

Typische kenmerken van socratische vragen zijn:

 • Bondig: ze haken direct in op wat de coachee zegt.
 • Duidelijk zijn: het is de coachee meteen duidelijk wat de coach bedoelt.
 • Uitnodigen tot nadenken: ze vragen de coachee na te denken en nieuwe ideeën te exploreren.
 • Doelgericht: elke vraag is erop gericht om nieuwe inzichten boven water te krijgen.
 • Constructief zijn: de vragen zijn gericht op het verkrijgen van inzichten die coachee verder kunnen helpen.
 • Neutraal zijn: de coach stelt vragen op een niet-veroordelende wijze - zonder een af- of voorkeur voor een bepaald antwoord. De coach stelt zich op als gids en niet als leraar of adviseur.

5) Provocatief coachen

Het gaat hier vooral om handelen met de overtuiging; je moet mensen soms pijn doen om meer pijn te voorkomen. Het idee is dat het raken van de coachee kan helpen om hem/haar anders naar het probleem te laten kijken. De coach gebruikt daarvoor een aantal manieren, namelijk:

 • Ontkennen: de coach ontkent het probleem om te checken of het alleen maar geklaag is.
 • Overdrijven: de coach overdrijft het probleem zodat de cliënt het probleem realistischer kan beoordelen.
 • Dramatiseren: de coach dramatiseert door lichaamstaal te gebruiken. De coachee kan het probleem humoristische inzien en zijn probleem leren relativeren.
 • Wipwappen: de coach zaait verwarring door het tegenovergestelde te zeggen dan de coachee. Als de coachee wit zegt zal de coach zwart zeggen. Het gaat hierbij om het vergroten van de zelfvertrouwen van de coachee doordat hij/zij steeds zijn probleem goed voor ogen moet houden en leert deze realistisch beoordelen.
 • Ondermijnen: alleen als de coachee zelfverzekerd genoeg is kan de coach overgaan tot ondermijnen. Dat doet de coach om hem/haar in actie te krijgen om meer uit zichzelf te halen.
 • Anekdote: de coach kan iets uit eigen leven vertellen met een boodschap voor de coachee.
 • Absurde verklaringen en oplossingen: de coach komt met absurde oplossingen waarop de coachee inzicht krijgt in realistische oplossingen.
 • De schuld verschuiven: alleen toe te passen als de coachee voldoende zelfvertrouwen heeft. De coach leert hem/haar dat er eigen aandeel is aan het probleem.
 • Zwart-wit uitspraken: indien de coachee voldoende zelfvertrouwen heeft kan de coach middels zwart-wit te reageren provoceren. Die valt dan in verdediging door het niet aan te nemen en voor zichzelf op te komen.

Wil je weten of loopbaancoaching iets voor jou is? Vraag dan gratis en vrijblijvend meerdere offertes bij loopbaancoaches in jouw regio op. Leg het aanbod naast elkaar, maak een eerste kennismakingsgesprek en bekijk welke coach het beste bij je past.