5 meest gebruikte coachingstechnieken

Naast dat de loopbaancoach een luisterend oor biedt maakt hij of zij ook gebruik van technieken die het coachingstraject bevorderen. De 5 meest gebruikte coachingstechnieken vind je hieronder op een rij:

 1. RET (Rationeel-emotieve therapie)
 2. Motiverende gespreksvoering
 3. Oplossingsgericht coachen
 4. Socratisch coachen
 5. Provocatief coachen

Meest gebruikte coachingstechnieken loopbaanconsulting

1. RET (Rationeel-emotieve therapie)

Rationeel-emotieve therapie of Rationeel-emotieve gedragstherapie (RET/REBT) is een coachingstechniek die ontwikkeld is door psycholoog Albert Ellis. Belangrijk bij deze techniek is dat het niet de situatie of gebeurtenis is dat de mens een slecht gevoel geeft. Ellis heeft ontdekt dat het hem voornamelijk zit in de gedachte over de situatie dat de mens het slechte gevoel geeft.

De loopbaancoach onderzoekt en beoordeelt of de gedachte over een gebeurtenis ‘rationeel’ is. Indien de gedachten ‘irrationeel’ is, is het aan de loopbaancoach om zijn of haar cliënt te coachen om deze gedachten te vervangen voor gedachten die ‘rationeel’ zijn.

Recente ontwikkelingen geven aan dat mindfulness een belangrijk rol kan spelen bij de RET-techniek. De persoon kan de irrationele gedachten vervangen voor rationele door middel van mindfulness. Doordat de persoon zijn hoofd leegt ontstaat er ruimte voor positieve gedachten.

2. Motiverende gespreksvoering

Deze methode wordt gebruikt om cliënten te stimuleren hulp te zoeken voor hun problemen. De methode focust zich dus op de intrinsieke motivatie van de cliënt. De cliënt maakt een balans op van het probleem en krijgt inzicht wat er tegenover staat. Het doel is om de cliënt aan te zetten tot veranderbaar gedrag. De coach maakt een balans op waarmee het veranderbaar gedrag aantrekkelijker wordt en meer opweegt dan het huidige gedrag.

3. Oplossingsgericht coachen

Het gaat bij deze techniek om de cliënt aan te moedigen om oplossingen te bedenken bij eigen problemen. De focus ligt hem dus in het motiveren van de cliënt om tot oplossingen te komen. De cliënt voelt zich hierdoor betrokken bij eigen problemen en leert oplossingsgericht te denken bij het omgaan met problemen.

methodes loopbaancoaching 5

4. Socratisch coachen

Het gaat bij deze techniek om kritische en scherpzinnige vragen stellen vanuit een niet-veroordelende houding. De coach moet zich als onwetende opstellen en een onderzoekende houding aannemen. En moet de volgende 3 vragen beantwoord krijgen:

 1. Word met de vraag een probleem verhelderd?
 2. Word met de vraag een opvatting getoetst?
 3. Wordt met de vraag de cliënt gestimuleerd om zijn eigen oplossingen te bedenken?

Typische kenmerken van socratische vragen zijn:

 • Bondig en kernachtig: ze haken direct in op wat de cliënt zegt.
 • Duidelijk zijn: het is de cliënt meteen duidelijk wat de coach bedoelt.
 • Uitnodigen tot nadenken: ze vragen de cliënt na te denken en nieuwe ideeën te exploreren.
 • Doelgericht: elke vraag is erop gericht om nieuwe inzichten boven tafel te krijgen.
 • Constructief zijn: de vragen zijn gericht op het verkrijgen van inzichten die cliënt verder kunnen helpen.
 • Neutraal zijn: de coach stelt vragen op een niet-veroordelende wijze – zonder een af- of voorkeur voor een bepaald antwoord. De coach stelt zich op als gids en niet als leraar of adviseur.

5. Provocatief coachen

Het gaat hier vooral om handelen met de overtuiging; je moet mensen soms pijn doen om meer pijn te voorkomen. Het raken van de cliënt kan helpen om anders naar het probleem te kijken. De coach gebruikt daarvoor een aantal manieren, namelijk:

 • Ontkennen: de coach ontkent het probleem om te checken of het alleen maar geklaag is.
 • Overdrijven: de coach overdrijft het probleem zodat de cliënt het probleem realistischer kan beoordelen.
 • Dramatiseren: de coach dramatiseert door lichaamstaal te gebruiken. De cliënt kan het probleem humoristische inzien en zijn probleem leren relativeren.
 • Wipwappen: de coach zaait verwarring door het tegenovergestelde te zeggen dan de cliënt. Als de cliënt wit zegt zal de coach zwart zeggen. Het gaat hierbij om het vergroten van de zelfvertrouwen van de cliënt doordat hij steeds zijn probleem goed voor ogen moet houden en leert deze realistisch beoordelen.
 • Ondermijnen: alleen als de cliënt zelfverzekerd genoeg is kan de coach overgaan tot ondermijnen. Dat doet de coach om de cliënt in actie te krijgen tot meer uit zichzelf te halen.
 • Anekdote: de coach kan iets uit eigen leven vertellen met een boodschap voor de cliënt.
 • Absurde verklaringen en oplossingen: de coach komt met absurde oplossingen waarop de cliënt inzicht krijgt in realistische oplossingen. De cliënt komt met eerder bedachte oplossingen voor zijn problemen.
 • De schuld verschuiven: alleen toe te passen als de cliënt voldoende zelfvertrouwen heeft. De coach leert de cliënt dat er eigen aandeel is aan het probleem.
 • Zwart-wit uitspraken: indien de cliënt voldoende zelfvertrouwen heeft kan de coach middels zwart-wit te reageren provoceren. De cliënt valt dan in verdediging door het niet aan te nemen en voor zichzelf op te komen.